Velkommen til Hoel gård i Ljørdalen!

 Hoel_bygning

En eldre gård fra ca 1765 med tilhørende skog, setervoller, jaktkoie, hyttefelt og jaktrettigheter. Ta en titt og se om noe er av interesse, vi kan tilby jakt på skogsfugl, bever, rådyr eller elg. Byggeklare hyttetomter i vestvendt solrikt terreng selges eller bygsles. Ellers er det uante muligheter for turer i Fulufjellet Nasjonalpark!

 

 

HOEL GÅRD

John Toralf

og

 Tove Stallvik

Ljørdalen Nord
2425 Ljørdalen

Tlf: 40 24 07 90/  
40 85 41 57

post@hoel-trysil.no

johnsta@online.no

 

Org.nr. NO 985 463 611 MVA